VS
Светлана, Житомир. 08 августа 2017 в 13:36 Отзыв №21627 про СК Арсенал Страхование по теме:

Вартість залишків транспортного засобу, визначена шляхом використання системи онлайн-аукціону ТОВ «Аудатекс Україна»... Проте, страховик до цього часу не надав мені до відома жодного документу згідно з яким визначалася вартість залишків транспортного засо

, Житомир. 08 августа 2017 в 13:36 Отзыв №
СК Арсенал Страхование по теме:

Вартість залишків транспортного засобу, визначена шляхом використання системи онлайн-аукціону ТОВ «Аудатекс Україна»... Проте, страховик до цього часу не надав мені до відома жодного документу згідно з яким визначалася вартість залишків транспортного засо

Светлана, 09 августа 2017, 17:38

20.10.2015 року між мною, громадянкою України Вербовською Анною Олександрівною та приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «АРСЕНАЛ Страхування» був укладений договір добровільного страхування наземного транспорту щодо транспортного засобу (надалі – ТЗ) Mazda CX5 на страхову суму 610 000,00 грн.
20.06.2016 року у м. Житомир сталася подія, що надалі була кваліфікована страховиком, як страхова. Згідно звіту №1620 від 04.07.2016 року експерта-оцінювача ФОП Демешок В.Ю. вартість відновлення пошкодженого транспортного засобу становить 534 852,66 грн. Вартість відновлювального ремонту перевищує 70% дійсної вартості автомобіля на момент укладання договору і, згідно п. 31.5 розділу 31 Договору є повною загибеллю ТЗ. Згідно п. 27.8 розділу 27 при повній загибелі ТЗ страхове відшкодування сплачується в розмірі дійсної вартості ТЗ на момент настання страхового випадку, але не більше страхової суми вказаної в Договорі за вирахуванням вартості залишків ТЗ та встановленої Договором франшизи (згідно п. 12.2 розділу 12 Договору складає 5% від страхової суми при повній загибелі ТЗ, що дорівнює 30 500,00 грн). Вартість залишків ТЗ визначається шляхом вивчення попиту та пропозицій на ринку щодо таких залишків (зокрема, онлайн-аукціон з продажу автомобілів (ТОВ «Україно-Польське підприємство «Автоонлайн-Україна») чи аналогічні аукціони) або шляхом експертної оцінки (у випадку відсутності попиту/пропозицій на ринку). Порядок визначення вартості залишків ТЗ визначається страховиком. Також п. 13 Договору встановлюється норматив знецінення ТЗ за період страхування рівним 10% (використовується для визначення суми страхового відшкодування за ризиком «Викрадення» та при повній загибелі ТЗ). На момент настання події сума знецінення ТЗ за період страхування склала 40 610,96 грн (243 дні).
Страховик за даною подією здійснив виплати на користь вигодонабувача (підтверджується листом страховика вих. №04.11.16-02700/к/у від 04.11.2016 року (надалі – Лист) та банківськими виписками мого карткового рахунку):
- 28.09.2016 року в сумі 7823,25 грн (в рахунок сплати чергових платежів за Договором згідно п. 27.24 розділу 27 Договору та розділу 14 Договору);
- 03.10.2016 року в сумі 145000,00 грн (на картковий рахунок вигодонабувача);
- 05.10.2016 року в сумі 64165,79 грн (на картковий рахунок вигодонабувача).
Станом на день написання даного посту загальна сума надісланих коштів страховиком по події склала 216989,04 грн (двісті шістнадцять тисяч дев’ятсот вісімдесят дев’ять грн. 04 коп.). Згідно Листа більше виплат по даній події не передбачається.
В Листі указано, що вартість залишків транспортного засобу, визначена шляхом використання системи онлайн-аукціону ТОВ «Аудатекс Україна», склала 321900,00 грн. Проте, страховик до цього часу не надав мені до відома жодного документу згідно з яким визначалася вартість залишків транспортного засобу. Мені не повідомлено порядок визначення даної суми та мене взагалі ніяким чином не ознайомлювали із даною процедурою. Я не маю жодного уявлення, яким саме чином та на підставі чого страховик вирішив зменшити виплату страхового відшкодування на 321 900,00 грн. Тому, на сьогоднішній день, я вважаю дану суму страхового відшкодування як такою, що недоотримана мною та прошу доплатити мені згідно Договору. В іншому разі, згідно п. 31.2 розділу 31 Договору я змушена буду звернутися до суду задля задоволення своїх законних потреб, а також щодо відшкодування, згідно п. 30.1 розділу 30 Договору, пені в розмірі 0,01% від суми несвоєчасно виплаченого страхового відшкодування за кожний робочий робочий день прострочення здійснення страхового відшкодування, що становить 32,19 грн за кожен робочий день прострочення.
Відповіді від страховика при письмовому зверненні, на жаль, я так до цього часу і не отримала.

Служебная информация

Информация доступна только страховой компании

Вы - автор этого отзыва и вы хотели бы
написать комментарий?
Вам тоже есть что сказать про вашу СК?
Напишите свой отзыв
Вы - представитель обсуждаемой компании?
Хотите дать ответ?