VS
Сергей, Полтава. 24 января 2009 в 07:51 Отзыв №665 про СК AXA Украина (Украинский страховой альянс) по теме:

СКАРГА 11/05/2007 року між мною, як страхувальником, з одного...

, Полтава. 24 января 2009 в 07:51 Отзыв №
СК AXA Украина (Украинский страховой альянс) по теме:

СКАРГА 11/05/2007 року між мною, як страхувальником, з одного...

Сергей, 24 января 2009, 07:51

СКАРГА

11/05/2007 року між мною, як страхувальником, з одного боку, а з іншого боку – ЗАТ «СК «Український страховий альянс», як страховиком, було укладено договір страхування наземного транспорту. Термін дії договору: з 12/05/2007 року по 11/05/2008 року. Дана обставина підтверджується змістом даного договору.
27/07/2007 року, тобто під час терміну дії згаданого договору, стався страховий випадок.
Відповідно до п.3 ч.1 ст. 20 ЗУ «Про страхування» страховик повинен був при настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у передбачений договором строк.
Відповідно до п.7.2. згаданого договору страховик повинен був виплатити мені страхове відшкодування потягом трьох робочих днів після складання страхового акту.
Проте всупереч вимогам п.7.2. згаданого договору страховик не склав страховий акт протягом 20 робочих днів з дня отримання всіх необхідних документів, а 16/11/2007 року безпідставно та необґрунтовано відмовив мені у здійсненні страхового відшкодування. Безпідставність та необґрунтованість згаданої відмови встановлено заочним рішенням Ленінського районного суду м. Полтава від 04/06/2008 року у справі № 2-548/08 за моїм позовом до страховика. Згадане заочне рішення набрало законної сили 15/09/2008 року.
Безпідставність та необґрунтованість згаданої відмови свідчить про те, що страховик недобросовісно перешкоджав настанню передбаченої згаданим договором обставині – складанню страхового акту. А за таких обставин, відповідно до ч. 3 ст. 212 ЦК України, така обставина вважається такою, що настала.
А, отже, слід вважати, що страховий акт було складено через 20 робочих днів з дня отримання всіх необхідних документів.
Той факт, що страховик протягом 3(трьох) робочих днів після складення страхового акту не виплатив мені страхове відшкодування, свідчить про порушення ним п. 7.2. Умов страхування, тобто про невиплату страхового відшкодування у визначений договором страхування строк.
Згадане страхове відшкодування на мій рахунок від державної виконавчої служби надійшло лише у грудні 2008 року.

Про спонукання до виконання договірних зобов’язань
Таким чином є очевидним факт порушення страховиком строку сплати страхового відшкодування. А за таких обставин, відповідно до п. 12.2. згаданого договору страхування, страховик повинен сплатити мені пеню у розмірі 0,1% від суми заборгованості за кожен день прострочення. Заборгованість – це 31028 грн. 44 коп. страхового відшкодування, котрі стягнуті за згаданим рішенням. Таким чином, страховик повинен сплатити мені : 31028 грн. 44 коп. х 0,1% = 31 грн. 03 коп. за кожен день прострочення.
Згаданим договором не було обумовлено строк виконання страховиком зобов’язання щодо оплати мені згаданої пені. Відповідно до ч.2 ст. 530 ЦК України, якщо строк виконання боржником обов’язку не встановлено, то кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час.
Я звернувся до страховика з такою вимогою і він отримав її 29/12/2008 року. Дана обставина підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення №33183818.
Відповідно до ч.2 ст. 530 ЦК України, страховик, як боржник, повинен був виконати такий обов’язок у семиденний строк від дня пред’явлення вимоги, тобто до 08/01/2009 року.
Проте страховик не виконав свого обов’язку, чим порушив моє право.

Виходячи із преамбули Закону України „Про страхування”, діяльність страховика – це надання страхових послуг, а отже страховик є виконавцем послуг по задоволенню потреб громадян та юридичних осіб у особистому або майновому страхуванні, чи у страхуванні відповідальності. Я є одним із споживачів послуг страховика – а саме споживачем послуги по задоволенню моєї потреби у страховому захисті моїх майнових прав та інтересів відносно належного мені автомобіля (п.3, 22 статті 1 Закону України „Про захист прав споживачів”).
Відповідно до п.2 статті 4 та статті 6 Закону України „Про захист прав споживачів”, я, як споживач, маю право на належну якість послуг, які надаються страховиком. Безпідставна та незаконна відмова страховика у виплаті мені страхового відшкодування свідчить про неналежну якість страхових послуг, чим порушено мої права, як споживача. А тому такі мої права підлягають захисту судом згідно з п.6 ч.1 статті 4, ч.3 статті 5 Закону України „Про захист прав споживачів”.
За наведених вище обставин – при простроченні страховиком строку щодо надання послуг, відповідно до ч.5 ст. 10 Закону України „Про захист прав споживачів”, страховик, як виконавець послуги повинен сплатити мені, як споживачу, за кожний день прострочення пеню у розмірі 3 (трьох) відсотків від вартості послуги. Вартість послуги – 3480 грн. 26 коп. (страховий платіж за договором -п.12).
Таким чином, страховик повинен сплатити мені: 3480 грн. 26 коп. Х 3% = 104,41 грн. за кожний день прострочення.
Строк виконання страховиком зобов’язання щодо оплати мені згаданої пені не обумовлено. Відповідно до ч.2 ст. 530 ЦК України, якщо строк виконання боржником обов’язку не встановлено, то кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час.
Я звернувся до страховика з такою вимогою і він отримав її 29/12/2008 року. Дана обставина підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення №33183818.
Відповідно до ч.2 ст. 530 ЦК України, страховик, як боржник, повинен був виконати такий обов’язок у семиденний строк від дня пред’явлення вимоги, тобто до 08/01/2009 року.
Проте страховик не виконав свого обов’язку, чим порушив моє право.

На підставі вищенаведеного, з метою захисту моїх прав, як страхувальника та як споживача страхових послуг, -

Прошу:
o Провести перевірку по наведеним мною фактам.
o В межах Вашої компетенції вжити всіх необхідних заходів щодо усунення згаданих мною порушень з боку страховика, які б спонукали його невідкладно сплатити мені обумовлені договором страхування пеню у розмірі 31 грн. 03 коп. за кожен день прострочення виплати страхового відшкодування, та Законом України „Про захист прав споживачів” - пеню у розмірі 104 грн. 41 коп. за кожний день прострочення надання послуг.
o В ході перевірки визначити та письмово повідомити мені дату, коли страховик повинен був прийняти рішення щодо виплати або відмови у виплаті страхового відшкодування.
o Направити на мою адресу належним чином завірені копії отриманих у страховика Вами по даній справі документів та акту перевірки, припису, тощо, а також копію Правил добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) ЗАТ «СК «Український страховий альянс», зареєстрованих ДКРРФПУ 03.04.2007 року.Ладур С.В.

Вы - автор этого отзыва и вы хотели бы
написать комментарий?
Вам тоже есть что сказать про вашу СК?
Напишите свой отзыв
Вы - представитель обсуждаемой компании?
Хотите дать ответ?