VS
Михайло, Киев. 01 февраля 2009 в 16:53 Отзыв №702 про СК Allianz Украина по теме:

Копія скарги яку я надіслав для пана Веслінга, і на яку не отримав...

, Киев. 01 февраля 2009 в 16:53 Отзыв №
СК Allianz Украина по теме:

Копія скарги яку я надіслав для пана Веслінга, і на яку не отримав...

Михайло, 01 февраля 2009, 16:53

Копія скарги яку я надіслав для пана Веслінга, і на яку не отримав відповідь. Н даний момент подав позов до суду.

16 січня 2008 року мною було укладено з Вашою компанією Договір №2060064129 страхування автомобіля Mitsubishi Lancer , 2007 року випуску, що належить мені, відповідно до якого, Ваша компанія застрахувала ризики, що пов’язані з експлуатацією транспорту.
27 серпня 2008 року, з моїм автомобілем відбувся страховий випадок.
У відповідності з п.4.4 договору 27 серпня 2008 року мною було подано заяву на виплату страхового відшкодування. До заяви було прилучено всі документи, перелік яких визначено п.4.4.2 и 4.4.4 договору страхування.
Відповідно до п.4.5.2 договору Ваша компанія зобов’язана була на протязі п’ятнадцяти робочих днів з моменту отримання заяви на виплату страхового відшкодування, прийняти рішення про виплату, відмову чи відстрочку у виплаті страхового відшкодування, та повідомити мене про це у письмовій формі.
Аналогічна вимога міститься в ст.25 Закону України «Про страхування».
Ст.26 вище згаданого Закону передбачено основи для відмови страховика у виплаті страхового відшкодування.
Рішення про відмову виплати страхового відшкодування приймається в термін не більше ніж це передбачено правилами страхування і доводиться до відома страхувальника в письмовій формі із зазначенням обґрунтованих причин відмови.
Отож, в супереч вище наведених норм діючого законодавства України та договірних умов, по сьогоднішній день Ваша страхова компанія не повідомила мене, як про виплату страхового відшкодування, так і про відмову у її виплаті.
Відповідно п.4.5 договору Ваша компанія прийняла на себе зобов’язання по виплаті страхового відшкодування в розмірі прямих дійсних збитків.
29 серпня 2008 року мною було надано розрахунок збитків, що отримані в результаті дорожньо-транспортної пригоди, що трапилась 27 серпня 2008 року.
Так як на мій автомобіль поширюються гарантійні зобов’язання заводу виробника, вказаний розрахунок був виконаний спеціалістами офіційного представництва заводу виробника в Україні, у філіалу ЗАТ «Ніколь Моторс» «Сервісний центр Ніколь Моторс». Загальна сума збитку склала 11836 грн 35 коп.
ЗАТ «Ніколь Моторс» є офіційним представником заводу виробника і являється спеціалізованим підприємством, яке здійснює сервісне обслуговування автомобілів марки «Mitsubishi».
Не погодившись із заключенням, що викладено в розрахунку, Ваша компанія на основі п.4.5.4 назначила експертизу.
05.09.2008 року спеціалістом – автотоварознавцем Лебедевим В.М. було проведено експертне автотоварознавче дослідження, по результатам якого збитки складають 6504грн. 61 коп.
Я вважаю, що дане заключення не відповідає обставинам справи і не може сприйматись до уваги на основі наступних обставин:
Крім того виходить із змісту преамбули заключення, дослідження проводилось на основі заяви ТОВ «Транспортний асі станс». Хоча, будь-які громадянсько-правові відносини між мною та ТОВ «Транспортний асі станс» відсутні.
Також, проведення експертизи по заказу 3-ї сторони порушує вимогу п.4.5.4 договору.
Відповідно до данних, що відображено на сторінці 4 заключення, огляд автомобіля проводився експертом 29.07.2008 року. Хоча,проведення такого огляду спеціалістом не могло бути здійснене у зв’язку з тим, що ДТП, в результаті якого мій автомобіль було пошкоджено, трапилось 27.08.2008 року, тобто, фактично через місяць після огляду автомобіля спеціалістом.
Відомості відносно огляду автомобіля 29.07.2008 року, являються недостовірними, так як заказ на проведення експертизи, відповідно до преамбули, надійшов лише 01.09.2008 року, тобто, знову ж таки, через місяця після огляду.
Також, данні що викладено в абзаці 4, на сторінці 4, заключення не відповідають дійсності, зокрема, те що транспортний засіб піддавався ремонту і частково перефарбовувався. Спеціалістом не вказано на основі чого він зробив такі висновки, не відображено методи і засоби, що позволяють зробити такі висновки.
Відповідно до заключення експерта термін експлуатації до моменту ДТП склав один рік і один місяць. Такий висновок також не відповідає обставинам справи, так як первинна реєстрації транспортного засобу була проведена лише 15.01.2008 року (експертом зазначено дату 18.12.2007р.), тобто, фактичний термін експлуатації до моменту ДТП складає 7 місяців і 14 днів.
Крім того, спеціалістом не правильно розтлумачено і використано в ході визначення терміну експлуатації термін «календарний рік». Як випливає із заключення календарний рік розпочинає свій відлік з 01.07.2007 року. Хоча терміном «календарний рік» розуміють період з 01 січня по 31 грудня, а не будь який період часу.
Також, при проведенні розрахунку збитку спеціалістом було використано калькуляції програмного комплексу «AUDATEX» від 03.09.2008року і бюлетень автотоварознавця,Донецького НДІ судових експертиз, випуск №42, 2008 року.
Відповідно п.8.4.6 «Методики товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів» у випадку документального підтвердження, відновлювальний ремонт транспортного засобу на спеціалізованому для даної моделі підприємстві, розрахунок вартості ремонтно-відновлювальних робіт проводиться на основі вартості однієї нормо-години ремонтних робіт такого підприємства.
В супереч даної вимоги спеціалістом була використано інші показники нормо-години.
Середня ремонтна вартість однієї нормо-години, що використана спеціалістом, може бути використана лише при умові відсутності документального підтвердження відновлення транспортного засобу на спеціалізованому для даної моделі підприємстві.
Нагадую, що на мій автомобіль поширюються гарантійні зобов’язання заводу виробника, а спеціалізованим підприємством по обслуговуванню автомобілів марки «Mitsubishi» в Україні являється ЗАТ «Ніколь Моторс».
Таким чином, заключення експерта складено з відображенням в ньому неправдивих даних, а також з порушенням вимог нормативних документів, не може бути взято за основу для визначення суми страхового відшкодування.
На основі вище викладеного, прошу здійснити виплату суми страхового відшкодування на основі Рахунку (Філіал ЗАТ «Ніколь Моторс» «Сервісний центр Ніколь Моторс») в розмірі 11836 (одинадцять тисяч вісімсот тридцять шість) гривень 35 копійок.

11 листопада 2008 року

Вы - автор этого отзыва и вы хотели бы
написать комментарий?
Вам тоже есть что сказать про вашу СК?
Напишите свой отзыв
Вы - представитель обсуждаемой компании?
Хотите дать ответ?